Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Biển Giận

Mã: 3SVV9B16 Danh mục:

Kích thước: Dài 39cm, Cao 28cm, Dày 6cm
Chất liệu : Gniess