Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thác Nước

Kích thước: Dài 14cm, Cao 9.5cm, Dày 6cm
Chất liệu : Gniess