Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh nghệ thuật Phong Cảnh

Kích thước: Dài 7cm, Cao 4.5cm, Dày 2.5cm
Chất liệu : Basalt