Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thiên Mã

Mã: 1SHV9B16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 11cm, Cao 21cm, Dày 7cm