Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh nghệ thuật hình dáng Núi Dựng

Mã: 4SH10C16 Danh mục:

Kích thước: Dài 25cm, Cao 15cm, Dày 13cm