Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi trùng điệp

Mã: 1SH10C16 Danh mục:

Kích thước: Dài 22cm, Cao 13cm, Dày 11,5cm