Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Con Đường Tơ Lụa

Mã: 4SHV9B16 Danh mục:

Kích thước: Dài 17.5cm, Cao 11cm, Dày 9cm