Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Một thoáng Hạ Long 2B172

Kích thước: Ngang 25cm, Cao 24cm, Sâu 13cm