Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Mặt trời 1A173

Mã: suiseki1A173 Danh mục:

Kích thước: Dài 4,5cm, Cao 5,5cm, Dày 4cm