Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Mặt người 4A174

Kích thước: Dài 15cm, Cao 15cm, Dày 5cm

Chất liệu : Gờ Nai