Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Bình nguyên 1

Mã: SHV116 Danh mục:

Kích thước: Cao 9cm, Dài 30cm, Dày 11cm
Chất liệu : Basalt