Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Lặn lội 7B183

Kích thước: Ngang 16cm, Cao 22cm, Sâu 8cm

Material: Gniess

Origin: Quang Nam, Viet Nam

Cảm tác qua bài thơ “Thương vợ” của Tú Xương.

Quanh năm buôn bán ở mom sông,

Nuôi đủ năm con với một chồng.

Lặn lội thân cò khi quãng vắng.

Eo sèo mặt nước buổi đò đông.