Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Hòn Trống Mái 10B188

Kích thước: Ngang 8cm, Cao 8,5cm, Sâu 4cm

Nguồn gốc: Duy Trung Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam