Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Hồ 2A1926

Browse Wishlist

Kích thước: Ngang 15cm, Cao 8cm, Sâu 10cm

Nguồn gốc: Abegawa, Nhật bản