Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá Cảnh Hình Người

Mã: 3SM11A16T Danh mục:

Kích thước: Dài 3.5cm, Cao 6.5cm, Dày 2cm
Chất liệu : Caxedon