Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Hình người 7B1816

Kích thước: Ngang 10cm, Cao 20cm, Sâu 6cm

Nguồn gốc: Quảng Nam, Viet Nam