Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Doi cát 5A174

Kích thước: Ngang 24cm, Cao 11cm, Sâu 7cm

Chất liệu : Basalt