Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Doi cát 5A173

Kích thước: Ngang 29cm, Cao 5.5cm, Sâu 6cm

Chất liệu : Basalt