Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Đoàn tụ 7A192

Kích thước: Ngang 5 cm, Cao  5,5 cm, Sâu  2,5 cm

Nguồn gốc: Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam