Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Đạt Ma Sư Tổ

Mã: 14SMV10B16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 6.5cm, Cao 6cm, Dày 4cm
Chất liệu : Caxedon