Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Đạt Ma 5B193

Kích thước: Dài 17cm, Cao 29cm, Dày 10cm

Chất liệu : Bazan

Nguồn gốc: Sông Cái, Tỉnh Khánh Vĩnh, Việt Nam.