Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Đạt Ma 3B171

Kích thước: Dài 6.5cm, Cao 9cm, Dày 3.5cm

Chất liệu : Basalt

Nguồn gốc: Khánh Vĩnh Việt Nam