Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Đại ngàn 3A16

Kích thước : D 16cm x C 8.5cm x R 11cm
Chất liệu : Basalt

Mã: SHV111 Danh mục: