Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Cao sơn lưu thủy 1B1725

Mã: suiseki1B1725 Danh mục:

Kích thước: Ngang 8cm, Cao 28cm, Sâu 10cm

Chất liệu : Bazan