Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Bồ Đề Đạt Ma 4A173

Kích thước: Dài 11cm, Cao 18cm, Dày 5cm

Chất liệu : Cuội kết