Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Bình nguyên Núi 9A1710

Kích thước: Dài 22cm, Cao 14cm, Dày 10cm

Chất liệu : Basalt