Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Bình nguyên Núi 5C1917

Kích thước: Ngang 13,5 cm, Cao  4,5 cm, Sâu  7 cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Đại Bình Lâm Đồng, Viet Nam