Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Bình nguyên 6A187

Kích thước: Ngang 14cm, Cao 3cm, Sâu 8cm

Chất liệu : Basalt