Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Kích thước: Ngang 30cm, Cao 9cm, Sâu 8cm

Chất liệu : Basalt