Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh bình nguyên 3D16

Kích thước: Dài 21cm, Cao 8cm, Dày 18cm
Chất liệu : Basalt

Mã: SHV118 Danh mục: