Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh bình nguyên 3D16

Mã: 112SMV3D16 Danh mục:

Kích thước: dài 25cm, cao 20cm, dày 10cm

Chất liệu : Basalt