Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh bình nguyên 1A16

Mã: SHV98 Danh mục:

Kích thước: cao 17cm, ngang 10cm, dày 14cm

Chất liệu : Bazan.