Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá Cảnh bình nguyên 12A163

Mã: 35suiseki12A16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 25cm, Cao 5cm, Dày 9cm
Chất liệu : Bazan