Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Bình nguyên 12A16

Mã: 2suiseki12A16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 44cm, Cao 11cm, Sâu 16cm
Chất liệu : Bazan