Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Bản Đồ Việt Nam

Mã: 1SVV10B16 Danh mục:

Kích thước: Dài 29cm, Cao 20cm, Dày 10cm
Chất liệu : Gniess