Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Bái Thạch vi Huynh

Mã: 23suiseki11C16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 6.5cm, Cao 5cm, Dày 3.5cm
Chất liệu : Caxedon