Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh 8A172

Kích thước: Dài 15cm, Cao 13cm, Dày 9cm