Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Chân dung Bồ Đề Đạt Ma

Mã: SHV222 Danh mục:

Kích thước : Cao 23 x Ngang 13 x Dày 8 cm
Chất đá: Cuội kết ở vùng La Dạ