Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Cây cao

Mã: SVV179 Danh mục:

Kích thước : 10 x 13 cm
Chất đá: Gờ nai