Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Bạch Long Như Ý

Mã: SVV143 Danh mục:

Kích thước : 26 x 23 cm
Chất đá: Gờ nai

Xưa đến nay Rồng luôn được xem là biểu tượng của quyền lực, sức mạnh, và sự may mắn. Rồng là một trong 4 linh vật và còn là biểu tượng của Vạn Sự Như Ý Cát Tường.

Trong phong thủy phái Loan Đầu thì hình tượng Rồng được đặt vị trí bên trái của dương trạch (nhà ở), phòng làm việc, bàn làm việc để trấn giữ tiểu nhân và tiêu trừ sát khí.