Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Bạch Liên

Mã: SVV137 Danh mục:

Kích thước : 9 x 19 cm
Chất đá: Gờ nai
BẠCH LIÊN, hoa sen trắng, hiển bày sự thuần khiết, trong trắng và lòng trung thành.