Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi hồ 5C194

Kích thước: Ngang 14cm, Cao 11cm, Sâu 11cm

Nguồn gốc: Nhật Bản