Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh 8A174

Kích thước: Dài 7.5cm, Cao 14cm, Dày 5cm

Chất liệu:  Bazan, Đại Bình.