Đá cảnh nghệ thuật thư pháp

da canh thu phap

Đá cảnh thư pháp là một môn nghệ thuật mới lạ. Nhắc đến thư pháp là đòi hỏi người viết phải có đôi tay khéo léo, một tâm ý sâu lắng thể hiện lên nét vẽ, thư pháp thể hiện cảm xúc của người viết thông qua nét chữ. Tác phẩm thư pháp đẹp là phải có chiều sâu, chứa đựng thông điệp của người viết và phải có tính mỹ thuật của chữ viết như: nét chữ, hình dáng câu chữ, cách trình bày, màu sắc… Quý vị cũng đã thấy được viết thư pháp là rất khó, đòi hỏi người viết phải cần cù luyện tập.

Đá cảnh thư pháp thường được viết trên những viên đá cuội thô cứng vô tri, đá cảnh thư pháp lại là một môn nghệ thuật khó hơn nhiều so với cách viết thư pháp trên giấy thông thường. Đá cảnh thư pháp đòi hỏi người viết phải gửi hồn mình vào đá, người viết phải dùng thiết bị máy móc như máy khoan để khắc những nét chữ thư pháp lên trên đá rồi sau đó mới dùng bút hòa từng nét bút vào chữ đã khắc.

* Một số tác phẩm đá cảnh thư pháp của Đại Đức Thích Giác Thiện:

da canh thu phap

da canh thu phap

da-canh-thu-phap-3

da-canh-thu-phap-4

da-canh-thu-phap-5

Đá Cảnh Nghệ Thuật