Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Vân Sơn

Mã: SVV168 Danh mục:

Kích thước : 20 x 14 cm
CHất đá: Gờ nai