Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Vân Du (Đã bán)

Mã: SVV110 Danh mục:

Kích thước : 22 x 19 cm

Chất đá: Gờ nai