Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Vách đá (A)

Mã: SHV107 Danh mục:

Kích thước: 21 L x 16 W x 18 H

Chất đá: Bazan