Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Tung tăng nai vàng (Đã bán)

Mã: SVV160 Danh mục:

Kích thước : 20 x 18cm
Chất đá: Gờ nai

Đá cảnh nghệ thuật vân thạch hình Nai vàng tung tăng chạy nhảy