Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Tiết Thu(A)

Mã: SVV145 Danh mục:

Kích thước: 12 x 23 cm

Chất đá: Thạch Anh Sữa

Đá cảnh nghệ thuật mang tên Tiết Thu, với nét vân trên đá được gọi là vân thạch thể hiện phong cảnh thời tiết của mùa thu