Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Tâm Không (Đã bán)

Mã: SVV109 Danh mục:

Kích thước : 20 x 26 x 7cm